Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

opis

Konkurencja, rosnące oczekiwania klientów, wymagania organów i instytucji nadzorczych,  złożoność otoczenia prawnego i rozwój technologii oznaczają stałą konieczność zmian i usprawnień. Kadra kierownicza dokonuje okresowych  przeglądów funkcjonowaniu organizacji, która kieruje. W ramach takich przeglądów redefiniowane są cele, sposoby pomiaru ich realizacji a także narzędzia rozliczające z ich wykonania.

Typowym problemem napotykanym  w trakcie takich działań są ograniczenie „zasobowe”, które zmuszają do poszukiwania „rezerw” pozwalających na utrzymanie standardu świadczonych usług na oczekiwanym poziomie bez istotnego wzrostu kosztów. Często problemem jest  niewystarczająca przejrzystość działań (szczególnie w sektorze publicznym) lub zagrożenie konfliktem interesów. Istotnym problemem jest brak odpowiedniej informacji  koniecznej do podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych. Może on wynikać ze słabości źródeł informacji, niekompatybilności systemów przesyłu danych lub po prostu z braku  takich informacji w organizacji. Coraz większa ilość działań (zadań) jest wspierana poprzez technologie informatyczne - daje to możliwość samodzielnego pozyskania wszelkich danych przetwarzanych w formie elektronicznej  oraz przeprowadzenia przeglądów.

Przebieg prac

Przebieg prac jest uzależniony od zakresu naszego wsparcia, charakteru problemu, który mamy rozwiązać, ustalonych zasad współpracy. . Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ewentualną współpracą bardzo prosimy o kontakt. Poniżej przedstawiamy wybrane możliwe aspekty współpracy:

 

  • Analizy efektywności działania. Polega ona na zinwentaryzowaniu oraz dokonaniu wyważonej oceny zadań (działań) realizowanych we wskazanych komórkach (lub jednostkach organizacyjnych) oraz liczby produktów pracy.
  • Przegląd informacji zarządczej. Identyfikowane są  potrzeby informacyjne kadry zarządzającej, istniejące źródła informacji, przeprowadza ich ocenę, a w razie potrzeby projektuje nowe kanały zbierania informacji.
  • Badania na całych populacjach, czyli cyklicznej (realizowanej nawet codziennie!) usługi zapewniającej, która przeprowadzona jest na pełnej populacji, tj. na pełnym spectrum zdarzeń (np. wszystkich zarejestrowanych operacjach księgowych w roku budżetowym, wszelkich aktualizacjach ewidencji gruntów i budynków, etc.) zamiast na ograniczonej próbie wybranej w sposób losowy przez audytora.
  • Ciągły przegląd ryzyka. Przystępując do realizacji tego typu projektu w pierwszej kolejności identyfikujemy obszar działalności, który ma zostać poddany przeglądowi, a następnie definiujemy zdarzenia (np. przekroczenie planu wydatków, etc.), których zdefiniowane przez nas „automaty/skrypty” będą poszukiwały zgodnie z częstotliwością oczekiwaną przez Klienta.
  • Badanie transparentności, które ma służyć poprawie przejrzystości działań poprzez rozpoznanie, analizę oraz przedstawienie propozycji wyeliminowania z działalności organizacji ewentualnych działań nieprzejrzystych lub stwarzających ryzyko powstania konfliktu interesów. Wykorzystujemy praktyki oraz rozwiązania wypracowane na poziomie Unii Europejskiej dla funduszy strukturalnych, dobre praktyki OECD a także Transparency International.
  • Opracowanie standardów zarządzania procesami, z podziałem na procesy organizacyjne oraz wspierające projekty (podstawowe). Oferujemy również wsparcie w "okresie pilotażowym", w którym wdrażane są  rozwiązania. Wówczas możliwa jest ich praktyczna weryfikacja i wprowadzenie ewentulanych korekt lub dodatkowych szkoleń dla pracowników.

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin