Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Opis

Jesteśmy partnerem merytorycznym IIA Polska w zakresie ocen audytu wewnętrznego. Partnerstwo z IIA Polska w zakresie przeprowadzanych ocen audytu wewnętrznego potwierdza najwyższą jakość naszych prac.  IIA Polska

Prowadzimy oceny w oparciu o standardy IIA, a w sektorze finansowych w oparciu o standardy IIA i rekomendacje KNF. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu wartość naszej pracy znacznie wykracza poza stwierdzenie zwykłej zgodności z wymogami standardów i regulacji. Dzielimy się swoim doświadczeniem, przekazujemy liczne uwagi praktyczne, które usprawnią prace komórki audytu w organizacji. 

Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie oceny, zgodnej ze standardami, rekomendacjami KNF oraz Podręcznikiem Oceny Jakości wydanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Gwarantujemy oddanie do Państwa dyspozycji dedykowanego zespołu osób o najwyższych kwalifikacjach. Nasi ewaluatorzy prowadzą szkolenia z oceny audytu wewnętrznego we współpracy z IIA Polska zobacz, posiadają olbrzymie doświadczenie w audycie wewnętrznym,  oraz uznane w międzynarodowym środowisku kwalifikacje:

  • Certified Internal Auditor (CIA),
  • Certified Government Auditing Professional (CGAP),
  • Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
  • Quality Assessment Validator (QA), certyfikat IIA uprawniający do oceny audytu wewnętrznego.

Kwalifikacje naszego zespołu dają pełną gwarancję poprawności przeprowadzonej oceny i jej akceptacji w trakcie ewentualnej weryfikacji (przez jednostkę nadzorującą, spółkę matkę, IIA, KNF). 

Ocenę przeprowadzamy w dwóch podstawowych wariantach:

  • pełna ocena zewnętrzna, przeprowadzona przez wykwalifikowany i niezależny od audytu wewnętrznego zespół zewnętrzny
  • tzw. samoocena z niezależnym (zewnętrznym) zatwierdzeniem, wykonanym przez wykwalifikowaną i niezależną osobę lub zespół.

Ocena zewnętrzna  podnosi znaczenie Audytu Wewnętrznego w organizacji. Adresaci sprawozdania z audytu otrzymują gwarancję, że sprawozdanie jest wynikiem pracy zgodniej z międzynarodowymi standardami. Możliwość stosowania w sprawozdawczości formuły "przeprowadzone zgodnie ze standardami" jest znakiem jakości w świecie audytu.

Przebieg prac

Nasze prace prowadzone są  w taki sposób, aby nie zaburzać pracy audytu wewnętrznego lub organizacji.  Harmonogram prac jest każdorazowo uzgadniany z klientem i dostosowywany do jego możliwości czasowych. Na każdym etapie prac klient jest informowany o ewentualnych ustaleniach, które,  jeśli istnieje taka potrzeba, są omawiane na bieżąco. 

Prace  są zazwyczaj prowadzone w 3 etapach:

  1. Przegląd wstępny (ok. 25% czasu projektu),
  2. Główne prace (50%),
  3. Opracowanie raportu (25%). 

Prowadząc ocenę wykorzystujemy praktyczne narzędzia QA Manual IIA, przeprowadzamy wywiady z kluczowymi interesariuszami audytu wewnętrznego (m.in Zarząd, Rada Nadzorcza, Dyrektorzy jednostek audytowanych), analizujemy proces audytu oraz dokumentację (zarówna odnośnie zadań zapewniających jak i doradczych, w oparciu o próbę wybraną na podstawie analizy ryzyka). 

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin