Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Jedyne w Polsce szkolenie do CGAP rekomendowane przez IIA Polska. Największe szanse zdania egzaminu.  

 

Uwaga!!! Osoby, które mają otwartą aplikację CGAP mają możliwość przedłużenia ważności aplikacji, a co za tym idzie, możliwości podejścia do egzaminu CGAP, do końca czerwca 2021 r. (więcej info tu: https://www.iia.org.pl/aktualnosci/uwaga-mozliwosc-przedluzenia-aplikacji-cgap).

W związku z tym organizujemy specjalne szkolenie dla osób z otwartą aplikacją CGAP. W związku z wygaszaniem egzaminu CGAP szkolenie nie będzie miało charakteru cyklicznego.

 • Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia. Mamy ponad 10 lat doświadczenia w szkoleniach CGAP, największe doświadczenie w Polsce,
 • Szkolenie będzie odbywać się w formule online
 • Ze względu na zbieżność zakresową egzaminów, szkolenie będzie w formie rozszerzenia szkoleń CIA 1 i 2. Za tę samą cenę oferujemy dodatkowe 1,5 dnia szkolenia uzupełniającego obejmującego charakterystykę audytu w sektorze publicznym. Dzięki temu uczestnicy otrzymają jednoczesne przygotowanie zarówno do egzaminów CIA 1 i 2 oraz CGAP. Całość szkolenia wyczerpuje zakres egzaminacyjny CGAP.

 

 

Jedyne szkolenie do CGAP rekomendowane przez IIA Polska

 • Jako jedyna firma szkoleniowa przygotowujące do egzaminów CIA/CGAP mamy rekomendację IIA Polska 
 • Rekomendacja IIA jest potwierdzeniem najwyższej jakości naszych szkoleń

Największe doświadczenie w Polsce. Szkolimy do CGAP od wielu lat

 • Jesteśmy jedyną na rynku polskim firmą z tak dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminu CGAP. Szkolimy do CGAP od 2007 roku.
 • W naszych szkoleniach przygotowujących do egzaminu CGAP udział wzięło ponad 500 osób.
 • Obserwowaliśmy zmiany w podejściu do egzaminów CGAP, znamy i rozumiemy tendencje na egzaminie.
 • Wiemy jakie obszary egzaminu sprawiają najwięcej trudności. Potrafimy wskazać różnice w postrzeganiu audytu w Polsce oraz przez IIA Global.

Praktyczne podejście. Koncentracja na celu, jakim jest zdanie egzaminu CGAP

 • Opracowaliśmy autorski program – doskonalimy go od blisko 9 lat.
 • Koncentrujemy się na zagadnieniach, które mają największą szansę pojawić się na egzaminie. Szkoląc od wielu lat potrafimy wskazać takie obszary.
 • Egzamin CGAP jest egzaminem testowym, dlatego przede wszystkim uczymy sposobu rozwiązywania pytań testowych. Teoria przeplatana jest pytaniami, które najlepiej sprawdziły się w dotychczasowych zajęciach. Pytania są stale aktualizowane.

Mamy najlepszych trenerów CGAP w Polsce

 • Zakres egzaminu jest bardzo obszerny i zróżnicowany: Zarządzanie komórką audytu, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych, audyt operacyjny, audyt informatyczny, bezpieczeństwo informacji, statystyczne metody doboru próby. Konieczny jest zespół wysoko wyspecjalizowanych trenerów.
 • Wykładowcy oprócz wieloletniego doświadczenia trenerskiego posiadają też wieloletnie doświadczenie w audycie. Są praktykami stale pracującymi w zawodzie, potrafiącymi wskazać praktyczne zastosowanie wymaganych do egzaminu teorii.
 • Profesjonalizm wykładowców potwierdzony jest licznymi międzynarodowymi certyfikatami: CGAP, CIA, CISA, ACCA, ISO 27001, CRMA, QA.

Końcowy egzamin próbny imitujący prawdziwy egzamin CGAP

 • Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w egzaminie próbny. Ta sama, co dla prawdziwego egzaminu CGAP, liczba pytań, czas oraz forma. Egzamin testowy przed ekranem komputera.
 • Każdy uczestnik naszego szkolenia ma możliwość podejścia do egzaminu w dowolnym miejscu i czasie. Na ekranie swojego komputera. Wynik egzaminu zostanie przesłany na adres email uczestnika.
 • Wynik egzaminu próbnego nie ma wpływu na ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu. Jest natomiast doskonałą formą sprawdzenia gotowości przystąpienia do egzaminu rzeczywistego.

 

Organizacja szkolenia

CIA 1 - 16 -18 listopada (3 dni)
• Rola standardów audytu/badania, Stosowanie odpowiednich standardów, Standardy
• Rola modeli ryzyka/kontroli, Elementy modeli ryzyka/kontroli. Stosowanie modeli ryzyka/kontroli
• Czynności audytorskie – techniki audytu
• Metody prowadzenia badań/gromadzenia danych
• Metody jakościowe
• Istota wnioskowania opartego o badanie próby. Zasady i ograniczenia przy wnioskowaniu o populacji na podstawie próby
• Badania częściowe. Podstawy
• Badanie częściowe

CIA 2 - 23-25 listopada (3 dni)
• Audyt informatyczny.
• Zarządzanie aktywami. Rozwój aplikacji i systemów (zarządzanie projektami).
• Zarządzanie zmianą.
• Mechanizmy / środki kontroli / zabezpieczenia.
• Planowanie na wypadek awarii (BCP).
• Narzędzia informatyczne wspomagające realizację technik audytowych (CAAT). End User Computing (EUC).
• Standardy w audycie informatycznym / ramowe systemy kontroli (COBIT).
• Strategiczna i operacyjna rola AW
• Planowanie w skali makro
• Planowanie zadania i praktyki dotyczące oceny i kontroli ryzyka
• Samoocena ryzyka i kontroli
• Przekazanie informacji o wynikach i działania poaudytowe
• Oszustwa i zapobieganie naruszeniom zasad uczciwości
• Audyt efektywnościowy i operacyjny
• Audyt finansowy
• Audyt innych podmiotów, audyt kontraktów
• Audyt jakości
• Due diligence
• Audyt środowiskowy
• Audyt zgodności

CGAP szkolenie uzupełniające – 30 listopada i 1 grudnia (1,5 dnia):
• Standardy INTOSAI
• Ład organizacyjny
• Koncepcje i techniki zarządzania
• Ewaluacja programów
• Zarządzanie Finansowe
• Audyt księgowych mechanizmów kontrolnych
• Umiejętności analityczne (umiejętność odróżnienia informacji istotnych

 

.

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin