Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

opis

Audyt organizacyjno-finansowy to szeroka kategoria audytów, których celem jest ocena funkcjonowania firmy/organizacji/instytucji. Nasza praca obejmuje zarówno kwestie optymalizacji kosztów, źródeł generowania gotówki i zarządzania nią, jak i system kontroli wewnętrznej/zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą/informacją itp. Dzięki zespołowi specjalistów z różnych dziedzin świadczymy kompleksową usługę.  Jej wartość znacznie wykracza poza przekazany raport z audytu. Koncentrujemy się na rozwiązaniach praktycznych, wskazując rekomendacje z audytu zawsze rozważamy korzyści i koszty nowych rozwiązań.

Przebieg prac

Pierwszym etapem jest określenie potrzeb i zakresu prac. Nawet w przypadku usługi realizowanej w ramach sformalizowanego przetargu z jasno określonym zakresem i oczekiwaniami jest to etap konieczny.  Z naszego doświadczenia wynika, że zawsze jest możliwość, a bardzo często również potrzeba, doprecyzowania oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę, że często jest to zadanie trudne, które zdecydowanie łatwiej przeprowadzić w dwustronnej rozmowie.

Następnie przeprowadzamy "przegląd wstępny", czyli wstępną analizę problemów, dostępnych informacji.  Na tej podstawie formułujemy szczegółowy plan pracy, który zawiera konkretne zagadnienia i terminy realizacji. Plan jest uzgadniany z klientem.

Mimo szczegółowego planu realizacji audyt jest procesem stałego korygowania wcześniejszych planów, w miarę jak zdobywamy więcej informacji i lepiej rozumiemy rzeczywiste problemy. To oczywiście etap najbardziej czasochłonny.  Klienta jest na bieżąco informowany o postępie prac,  stwierdzonych problemach.  Forma i częstotliwość kontaktu zależy od skali projektu, stopnia koniecznych modyfikacji. Naszym celem jest zapewnienie klientowi odpowiedniej informacji bez nadmiernego angażowania go w realizację audytu.

Etap ostatni to opracowanie raportu wstępnego, jego omówienie i ewentualne korekty. Często przygotowujemy również prezentację przedstawiającą najważniejsze wnioski z naszego audytu. Ewentualne korekty raportu wstępnego są uwzględniane przy tworzeniu ostatecznego raportu z audytu.

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin