Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Świadomie przyjęliśmy odmienny model działalności niż duże firmy audytorsko-doradcze. U nas z klientem pracują doświadczeni eksperci, struktury projektowe są możliwe płaskie. Dzięki ograniczeniu administracji możemy zaoferować usługi o jakości porównywalnej z najbardziej znanymi firmami, ale w korzystniejszych cenach.

O jakości naszych usług decydują osoby, które swoje bogate doświadczenie zawodowe zbierały w firmach Wielkiej 4, posiadają międzynarodowe certyfikaty, są uznawanymi na polskim rynku ekspertami w swoich dziedzinach. Osoby te biorą czynny udział w pracy projektowej dla klienta, ich aktywność zdecydowanie wykracza poza zarządzanie projektem. Uważamy bowiem, że o jakości audytu lub doradztwa decydują ludzie bezpośrednio zaangażowani w realizację projektów.

Potwierdzeniem jakości naszych usług jest współpraca ze stowarzyszeniem audytorów wewnętrznych IIA Polska – AuditSolutions jest partnerem merytorycznym IIA Polska: prowadzimy szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA, odpowiadamy za merytoryczny poziom cyklu szkoleń Akademia Audytora, prowadzimy szkolenia z oceny audytu wewnętrznego (QA) - szkolenia z IIA Polska . O jakości naszych usług świadczy także szerokie grono zadowolonych klientów

Posiadamy również rozległe kontakty w środowisku audytorów, współpracujemy z firmami o podobnej filozofii działania. Dysponujemy siecią niezależnych ekspertów w różnych obszarach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić szeroki wachlarz potrzeb klienta utrzymując wysoką jakość usług.

Posiadamy doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym jak i sektorze publicznym. Pracowaliśmy z uznanymi instytucjami. Nasi eksperci kształtują środowisko audytu wewnętrznego w Polsce poprzez swój udział w pracach Zarządu IIA Polska, Komisji Certyfikującej IIA Polska, szkolenia dla IIA Polska oraz poprzez liczne oceny jakości zespołów audytu wewnętrznego w Polsce. Prowadzimy również szkolenia przygotowujące do międzynarodowych certyfikatów audytorskich (CIA) oraz szkolenia z oceny jakości audytu wewnętrznego (QA) - szkolenia z IIA Polska.

Wspieramy naszych klientów w realizacji celów w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i koncepcji zarządzania. Znamy audyt operacyjny i finansowy, audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny. Występujemy w roli ekspertów oceniając, czy systemy zarządzania ryzykiem, system finansowo-ksiegowy, system zarządzania i kontroli spełniają wymagania stawiane przez regulacje, rynek i oczekiwania interesariuszy. Wdrażamy i optymalizujemy funkcje audytu wewnętrznego. Jesteśmy doświadczonymi trenerami z zakresu audytu, zarządzania ryzykiem i systemów kontroli. 

 

Z  przyjemnością wykorzystamy naszą wiedzę i doświadczenie by Państwu pomóc.

 

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin