Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Zespół

pf 1460998884Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej oraz trener w zakresie audytu i kontroli uznanych instytucji szkoleniowych, doświadczony audytor i konsultant.

Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie związany z AuditSolutions. Do końca 2015 r. Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2013 - 2015 Prezes IIA Polska. Pracował m.in. na rzecz IIA Global, Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego, Sejmu a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do końca 2002, Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m.in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym „Kontrola Finansowa”. Współautor nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz podręcznika audytu wewnętrznego Ministerstwa Finansów. W ciągu kilkunastu lat prowadzenia kursów przygotował setki osób do egzaminów CIA. Kierował wieloma projektami z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli, audytu dla sektora finansowego, spółek produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz podmiotów publicznych.

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Instytutu Szwedzkiego na wydziale prawa europejskiego Uniwersytetu w Lund. Uczestnik wielu staży zagranicznych, w tym w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".

Miroslaw StasikCertyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA),  ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants),, Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym i sektorze publiczmym oraz w audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych.

Wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym sektora publicznego (Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) i sektora prywtnego (Grupa Lhoist), do sierpnia 2003  w PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie audytów finansowych wielu polskich i zagranicznych firm. W okresie styczeń 2002 – sierpień 2003 pracował w niemieckiej firmie grupy PricewaterhouseCoopers – PWC Deutsche Revision, gdzie brał udział w audycie sprawozdań finansowych koncernu Bayer A.G.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu audytu finansowego opartych zarówno na polskich jak i międzynarodowych standardach. Prowadził szkolenia z audytu finansowego  oraz audytu VFM (value for Monay) dla audytorów wewnętrznych organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".

Certyfikowany audytor sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując czynności audytowe i kontrolne w jednostkach sektora publicznego (szczebel rządowy i samorządowy) oraz sektora prywatnego.
Posiada certyfikaty potwierdzające kwalifikacje audytorskie – certyfikat wydany przez Ministra Finansów RP, certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional) wydany przez IIA oraz certyfikat audytora systemu zarządzania jakością. Dysponuje potwierdzonymi kwalifikacjami w zakresie zaawansowanych technik analizy danych ACDA (ACL Certified Data Analyst) oraz zarządzania projektami według metodyki PRINCE2. Uczestniczył w ocenach i wdrożeniach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach sektora rządowego i prywatnego. Wykonuje audyty wykorzystujące zaawansowane techniki analizy danych. Przeprowadził audyty jakości różnych systemów informatycznych oraz działania doradcze, obejmujące m.in. ocenę poprawności danych, weryfikacje działania kluczowych mechanizmów kontrolnych, analizę logów, ocenę efektywności procesów. 

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), brytyjski biegły księgowy (ACCA), audytor z wieloletnim doświadczeniem w audycie zewnętrznym i wewnętrznym.

Doświadczenie w Ernst & Young w dziale zarządzania ryzykiem gospodarczym : doradztwo w zakresie wprowadzania nowych strategii w bankach oraz doskonalenia procesów.

Zarządzająca kontrolą wewnętrzną i zgodnością procesów w Banku Handlowym: nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w oddziałach Banku oraz usprawniania funkcjonowania narzędzi, procesów i zasobów w oddziałach; kontrola i ocena poszczególnych oddziałów w zakresie zgodności z wewnętrznymi aktami prawnymi i wymaganymi regulacjami; identyfikacja obszarów ryzyka i wdrażanie funkcji kontrolnych.

Zewnętrzne audyty finansowe i projekty doradcze w PwC: badanie sprawozdań finansowych, due dilligance.

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin