Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Opis

Prowadzimy oceny w oparciu o standardy IIA, a w sektorze finansowych w oparciu o standardy IIA i rekomendacje KNF. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu wartość naszej pracy znacznie wykracza poza stwierdzenie zwykłej zgodności z wymogami standardów i regulacji. Dzielimy się swoim doświadczeniem, przekazujemy liczne uwagi praktyczne, które usprawnią prace komórki audytu w organizacji.  Posiadamy doświadczenie w różnych sektorach i różnych organizacjach, prowadzimy szkolenia dla audytoróww, w tym w zakresie oeny funkcji audytu wewnętrznego (we współpracy z IIA) . Dzięki temu potrafimy wskazać "nowe spojrzenie na stare problemy".

A. Ocenę wg standardów IIA przeprowadzamy w dwóch podstawowych wariantach:

  • pełna ocena zewnętrzna, przeprowadzona przez wykwalifikowany i niezależny od audytu wewnętrznego zespół zewnętrzny
  • tzw. samoocena z niezależnym (zewnętrznym) zatwierdzeniem, wykonanym przez wykwalifikowaną i niezależną osobę lub zespół.

Ocena zewnętrzna  podnosi znaczenie Audytu Wewnętrznego w organizacji. Adresaci sprawozdania z audytu otrzymują gwarancję, że sprawozdanie jest wynikiem pracy zgodniej z międzynarodowymi standardami. Możliwość stosowania w sprawozdawczości formuły "przeprowadzone zgodnie ze standardami" jest znakiem jakości w świecie audytu.

B. Ocenę wg Rekomendacji H prowodzimy w oparciu o aktualne wymagania KNF. Korzystamy z naszego doświadczenia z ocen wg standardów IIA, ponieważ Rekomendacja H prezentuje bardzo podobne wymagania wobec funkcji audytu wewnętrznego.

Przebieg prac

Nasze prace prowadzone są  w taki sposób, aby nie zaburzać pracy audytu wewnętrznego lub organizacji.  Harmonogram prac jest każdorazowo uzgadniany z klientem i dostosowywany do jego możliwości czasowych. Na każdym etapie prac klient jest informowany o ewentualnych ustaleniach, które,  jeśli istnieje taka potrzeba, są omawiane na bieżąco. 

Prace  są zazwyczaj prowadzone w 3 etapach:

  1. Przegląd wstępny (ok. 25% czasu projektu),
  2. Główne prace (50%),
  3. Opracowanie raportu (25%). 

Przeprowadzamy wywiady z kluczowymi interesariuszami audytu wewnętrznego: Zarząd, Rada Nadzorcza, dyrektorzy jednostek audytowanych.  Analizujemy proces audytu oraz dokumentację - zarówna dla zadań zapewniających jak i doradczych. Rozmawiamy z audytorami

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin