Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Jak kupić?

Książka do nabycia w dobrych księgarniach na terenie całego kraju oraz poprzez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska  TUTAJ

Już IV wydanie

Książka skierowana jest do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z audytem, oraz osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu. Naturalnym adresatem są oczywiście audytorzy wewnętrzni. Mamy jednak nadzieję, że okaże się ona atrakcyjna również dla audytorów zewnętrznych, kontrolerów, specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.

okladka 20102014

Naszym zamierzeniem było pokazanie w jednorodny sposób procesu badania, rozpoczynając od identyfikacji ryzyk, poprzez testowanie, aż do prezentowania wyników badania. Traktujemy audyt wewnętrzny, jako profesję podlegającą nieustannej i ciągłej ewolucji. Techniki i narzędzia, które spełniały swoje zadanie wczoraj, już jutro mogą stracić na znaczeniu. Przy opisywaniu zadań audytowych z rozmysłem stosujemy niejednolite wzory i formaty. Mamy dzięki temu nadzieję, że zaprezentujemy różne możliwe podejścia.

Podstawowe pytania, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź brzmią:

  • Czym jest audyt wewnętrzny?
  • Czym jest audyt operacyjny?
  • Czym jest audyt finansowy?
  • Czym różni się audyt operacyjny od finansowego?
  • Jak przeprowadzać audyt operacyjny?
  • Jak przeprowadzać audyt finansowy?

Zmiany wprowadzone do IV wydania.

W ciągu czterech lat jakie upłynęły od poprzedniego wydania obserwujemy kilka ciekawych zjawisk. Po pierwsze, można odnotować coraz silniejsze próby zaangażowania audytu wewnętrznego w proces kontroli zarządczej. Audytorzy jako specjaliści od kontroli wewnętrznej (nagle przemianowanej na kontrolę zarządczą) stają się cennym zasobem dla pracodawców. Sytuacja taka, generuje także problemy, przed wszystkim związane z utrzymaniem niezależności. Ale kto mówił, że będzie łatwo?

Umieszczając audyt wewnętrzny w szerszym kontekście innych służb o charakterze zapewniającym nie sposób nie wspomnieć o znaczącym rozwoju kontroli instytucjonalnej w administracji rządowej.Ustawa oraz standardy stworzyły silną podstawę dla tej służby upodabniając ją jednocześnie do instytucji audytu wewnętrznego. Przedstawiamy informacje na temat (współ)istnienia audytu wewnętrznego oraz innych podobnych mu służby w kilku wybranych krajach. Głęboko wierzymy, że czytelnik potrafi wyciągnąć z tych informacji własne wnioski. 

Następnym zjawiskiem jest coraz szersze poszukiwanie odpowiedzi na kwestie związane z efektywnością samego audytu oraz wartością, jaką ma on nieść. Źródła tego zagadnienia są dwojakie. Przede wszystkim wiele komórek audytu wewnętrznego stanęło przed koniecznością (wynikającą ze standardów) dokonania oceny zewnętrznej i związanej z nią ewaluacji własnych dokonań. Dochodzą do tego także próby rozliczenia audytu, stawiania przy tym niejednokrotnie trudnych dla audytora pytań związanych z liczbą prowadzonych audytów, wdrożonych rekomendacji czy czasu trwania audytów. Poza tym część osób zarządzających dojrzało do szerszego angażowania audytu wewnętrznego w przedsięwzięcia wykraczające poza klasyczne zapewnienie.

Pojawiają się również ciągłe pytania o zakres audytu wewnętrznego. Czy możliwe jest badanie oparte o inne kryteria niż te wynikające z przepisami prawa? Podejście do audytu finansowego w sektorze publicznym zawarte w standardzie ISSAI 200 Fundamental Principles of Financial Auditing wskazuje, że audyt finansowy nie powinien ograniczać się do weryfikacji zgodności sprawozdania z obowiązującymi regulacjami. Od audytora wymaga się więcej - należy oceniać również jakość prezentowanej informacji oraz stopień w jakim dane sprawozdanie finansowe przyczynia się do rozliczalności. Standard został omówiony w rozdziale „Audyt finansowy – zagadnienia ogólne”

IV wydanie zostało poszerzone o relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą instytucjonalną, jego rolą wobec kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Zaktualizowane zostały także, w związku z nową perspektywą finansowa, zagadnienia związane z audytem funduszy unijnych. Uszczegółowione zostało także podejście dotyczące audytu finansowego w sektorze publicznym.

Autorzy książki: KONRAD KNEDLER i MIROSŁAW STASIK to eksperci AuditSolutions, praktycy, przeprowadzający audyty, oceny jakości audytu i projekty doradcze. Prowadzą także profesjonalne szkolenia, w tym przygotowujące do międzynarodowych egzaminów CIA (Certified Internal Auditor) oraz CGAP (Certified Government Auditing Professional).

 

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin