Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Parlament Europejski od lat promuje tzw. Narodowe Deklaracje Zarządcze, czyli oświadczenia poszczególnych państw członkowskich na temat systemów kontroli oraz wykorzystania funduszy UE. Cztery państwa tj. Wielka Brytania, Holandia, Dania oraz Szwecja podjęły taką inicjatywę i dobrowolnie postanowiły takie deklaracje (oświadczenia) przygotować.

Niniejszy raport to posumowanie oceny istniejących rozwiązań prawnych i instytucjonalno-organizacyjnych oraz zaproponowanie ulepszeń istniejącego systemu.annula summeries

Nasi eksperci, Konrad Knedler i Mirosław Stasik, we współpracy z EIPA (Europejski Instytut Administracji Publicznej, www.eipa.eu) dokonali swojej oceny w oparciu o wywiady, badania ankietowe oraz analizę dokumentów pochodzących ze wszystkich państw Unii Europejskiej a także Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Wyniki pracy zostały zaprezentowane przez ekspertów na posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz zostały opublikowane w formie raportu.

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin