Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Analiza powstała na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 

Podstawowym przedmiotem analizy jest przeprowadzenie porównania istnienia funkcji audytu i kontroli instytucjonalnej w USA oraz krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Opracowanie w szczególności odpowiada na następujące pytania:

  • Czy w strukturach administracji rządowej krajów UE oraz USA występują odrębnie audyt i kontrola instytucjonalna?
  • Jak jest umocowany w strukturach administracji rządowej ww. krajów audyt, a jak kontrola instytucjonalna?
  • Jaki jest zakres zadań wykonywanych przez audyt i kontrolę instytucjonalną?
  • Jaki jest zakres współpracy audytu i kontroli instytucjonalnej?

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin