Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Nasze szkolenia dedykowane poprzedzamy rzetelną analizą potrzeb, w trakcie której identyfikujemy oczekiwania klienta dotyczące zarówno zawartości merytorycznej szkolenia, jak i metod jego prowadzenia.  

Specjalizujemy się w szkoleniach dla audytorów oraz kontrolerów w takich tematach jak:

• planowanie • techniki • próbkowanie • raportowanie audytu • audyt efektywnościowy • audyt finansowy • audyt nadużyć • ocena zewnętrzna komórek audytu

 Oprócz tego dla naszych klientów organizujemy szkolenia z zakresu:

• zarządzania ryzykiem • kontroli zarządczej • zarządzania efektywnością • budżetowania zadaniowego 

 

Poniźej przedstawiamy przykładowe szkolenia przeprowadzone dla naszych klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w obszrze szkoleń - prosimy o kontakt.

  • Sprawozdawczość z audytu, szkolenia dla Ministerstwa Finansów

2 dniowe szkolenia dla grupy audytorów na temat efektywnej sprawozdawczości z audytu. Oparte o własne dwuletnie doświadczenie w pracy w audycie oraz obowiązujące standardy. Wiele uwag praktycznych, wiele ciekawych dyskusji z doświadczonymi audytorami, wiele wspólnie rozwiązanych zadań. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.

  • Budżet Zadaniowy - szkolenie dla audytorów

3 dniowe praktyczne szkolenia dla audytorów, przeprowadzone w miastach wojewódzkich w Polsce. Uczestnicy poznali rzeczywiste "blaski i cienie" budżetu zadaniowego w Polsce. Projekt zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Finansów.

  • Audyt nadużyć finansowych

Szkolenie przeprowadzone dla audytorów jednej z czołowych instytucji publicznych w Polsce. Praktyczny charakter zapewnił aktywny udział uczestników. Materiały zostały oparte o stosowane obecnie na świecie rozwiązania w zakresie systemu zarządzania ryzykiem nadużyć.

  • Planowanie audytu wewnętrznego

Szkolenie przeprowadzone dla audytorów jednej z czołowych instytucji publicznych w Polsce. Szkolenie było dostosowane do potrzeb odbiorcy i obejmowało analizę procesów zachodzących w organizacji - jako podstawę właściwego badania ryzyka działalności oraz sporządzenia planu audytu.

  • Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego – dla kontrolerów Urzędu Wojewódzkiego

 2 dniowe praktyczne szkolenia obejmujące cały proces kontroli: przygotowanie, czynności kontrolne oraz sprawozdawczość.

  • Program szkoleniowy dla dyrektorów komórek kontroli – zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Program obejmował 3 edycje 6 dniowego kursu z zakresu zarządzania komórką kontroli oraz zarządzania pojedynczym zadaniem kontrolnym.  Był on związany z wejściem życie ustawy o kontroli w administracji rządowej.

  • Ocena zewnętrzna komórek kontroli

2 dniowe praktyczne warsztaty przeprowadzające uczestników przez proces oceny zewnętrznej komórek kontroli. Uczestnicy pracowali w grupach roboczych ora dzielili się swoim doświadczeniami.

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin