Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

 Nowa, rozbudowana, formuła Akademii Audytora IIA Polska 

Program nowej Akademii Audytora  powstał w oparciu o nasze doświadczenie w realizacji szkoleń przugotowujących do egzaminów CIA oraz CGAP, szkoleń z oceny funkcji audytu wewnętrznego (QA), wcześniejszych edycji Akademii. Program bedziemy stale rozwijać, również w oparciu o sugestie uczestników naszych szkoleń, naszych klientów projektów audytowych oraz członków IIA Polska. Będziemy stale dostosowywać  się do Waszych potrzeb.

Obecnie program składa sie z 4 modułów tematycznych:

Moduł I – Rola audytu wewnętrznego w organizacji

 1. Rola audytu wewnętrznego w organizacji. Standardy IIA w praktyce – 1 dzień
 2. Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu ładu, zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli w organizacji. Standardy IIA w praktyce – 1 dzień
 3. Planowanie roczne – 1 dzień

Moduł II – Proces zadania audytowego

 1. Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce – 1 dzień
 2. Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce – 1 dzień
 3. Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce – 1 dzień
 4. Realizacja zadania audytowego - dobór próby – 1 dzień
 5. Psychologia w pracy audytora. Podstawy – 1 dzień

Moduł III - Rodzaje zadań audytowych

 1. Audyt IT – 2 dni
 2. Audyt efektywnościowy – 2 dni
 3. Audyt finansowy – 3 dni
 4. Audyt procesu zakupów – 1 dzień
 5. Audyt programów etycznych – 1 dzień
 6. Audyt ryzyka nadużyć – 2 dni

Moduł IV - Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego.

 1. Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji (QA) – 2 dni
 2. Zarządzanie funkcją audytu w organizacji oraz zespołem audytorskim.Aspekty psychologiczne – 2 dni

Szczegóły organizacyjne oraz szczegółowy opis poszczególnych szkoleń znajdują sie na  stronach IIA Polska: akademia audytora IIA

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin