Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Audyt

Opis

Usługi świadczymy zarówno dla instytucji sektora publicznego jak i dla firm sektora prywatnego. Niezależnie od sektora i jednostki audyt prowadzony jest przez doświadczonych audytorów, posiadających międzynarodowe certyfikaty, wg międzynarodowych standardów audytu. Dzięki temu możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość audytu. Nasi audytorzy posiadają kwalifikację oraz certyfikaty, które gwarantują, że wyniki audytu będą uznawane przez spółki matki, organy nadzorcze, międzynarodowe instytucje kontrolne/audytorskie. Zakres prowadzanych audytów jest bardzo szeroki, sa to m.in.:

 • Audyty organizacyjno - finansowe, których zasadniczym celem jest usprawnienie działania danej organizacji. Pierwszym krokiem na drodze do usprawnienia jest rzetelny audyt stanu obecnego, obiektywne wskazanie rzeczywistych problemów, propozycja możliwych rozwiązań. Tego typu audyty realizujemy zazwyczaj w spółkach komunalnych, firmach rodzinnych, agencjach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Specjalistyczne audyty przeprowadzane wg międzynarodowych standardów dotyczą zazwyczaj potwierdzenia jakości usług outsourcowanych. Przeprowadzamy audyt w oparciu o SOC 1,2,3, ISAE 3402  SSAE16.
 • Audyty prowadzone w ramach raportowanie niefinansowego. Mogą one przybrać formę weryfikacji zgodności z przyjętym modelem, atestacji wiarygodności danych lub sprawdzenie zgodności z regulacjami
 • Audyty systemów zarządzania ryzykiem, których celem jest wprowadzenie rzeczywiście działającego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji. Koncentrujemy się na praktycznych rozwiązaniach, które mają przynosić realną korzyść organizacji i są dla mniej możliwie najmniejszym obciążeniem organizacyjnym. Zawsze analizujemy realną wartość poszczególnych informacji, które mają być generowane, oceniane i raportowanie w systemie. Wiemy, że zarządzanie ryzykiem to nie system pracochłonnych tabelek bez praktycznego znaczenia, lecz sposób w aji organizacja rozumie swoje ryzyka i nimi zarządza.
 • Wsparcie funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Korzystamy z eksperckiej wiedzy o prawidłowym funkcjonowaniu audytu wewnętrznego zgodnie z międzynarodowymi standardami IIA. Świadczymy całościową usługę audytu wewnętrznego dla organizacji (outsourcing audytu wewnętrznego) lub wspieramy wybrane działania audytu wewnętrznego (co-sourcing). Rozwiązania takie stosują zarówno instytucje publiczne jak i firmy na całym świecie, co pozwala na znaczne oszczędności, przy jednoczesnym wysokim profesjonalizmie wykonywanych zadań.

 Jeśli poniżej nie znajdziecie Państwo rodzaju audytu, którego szukacie bardzo prosimy o kontakt z nami

Doświadczenie

Jesteśmy dumni z naszego bogatego  doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego audytu, dziękujemy wielu instytucjom i firmom, które nam zaufały. Różnorodność przeprowadzonych audytów oraz specyfika poszczególnych organizacji były dla nas wyzwaniem i jednocześnie okazją do ciągłego rozwoju. Zdobytym doświadczeniem dzielimy się z kolejnymi klientami. Szanując wymagania poufności naszych klientów część zrealizowanych audytów musi pozostać nieujawniona.  Współpracowaliśmy   m.in. z: 

 • Polskie LNG S.A.
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Ministerstwo Finansów
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • SGS Polska
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zrealizowane projekty

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin