Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Doradztwo

Opis

Specjalizujemy się w zwiększaniu efektywności organizacji. Systemy zarządzania i kontroli, zarządzanie przez celezarządzanie ryzykiemaudyt traktujemy jako narzędzia, które mają i mogą dowodzić swojej praktycznej wartości. Nasze usługi mogą dotyczyć zarówno specyficznej części danego obszaru jak i polegać na kompleksowej analizie.  Zazwyczaj to klient definiuje zakres usługi. Możemy także pomóc w sprecyzowaniu potrzeb wspólnie określając zakres naszej pracy. Poniżej podajemy tylko standardowe obszary naszego doradztwa. Jeśli Państwa potrzeby i wymagania dotyczą zakresu, który nie został wymieniony, prosimy o bezpośredni kontakt.  

 • Przystosowanie uczelni do wymogów Ustawy 2.0. Przeprowadzamy optymalizację procesów badawczych i dydaktycznych pod kątem zgodności z nowymi przepisami.Projektujemy również procesy wspierające badania i dydaktykę, w tym zadania dziekanatów oraz zespolów projektowych realizujących badania naukowe. Posiadamy zespół z doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu uczelnią oraz w realizacji projektów miedzynardowych. Wykorzystujemy obecne standardy zarządzania procesowego, zarządzania projektowego oraz mapowania procesów.
 • Zarządzanie ryzykiem i systemy kontroli. Zajmujemy się oceną istniejącego systemu zarządzania i kontroli lub jego części (z perspektywy standardów międzynarodowych np. COSO II), opracowaniem zasad dla nowo tworzonego systemu, wdrożeniem Systemu Kontroli Zarządczej, w tym opracowaniem oświadczenia  o stanie kontroli zarządczej, oceną efektywności systemu lub jego części.
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć jest szczególną częścią ogólnego zarządzania ryzykiem. Ze względu na swój charakter działań część instytucji decyduje się traktować ryzyko nadużyć w sposób priorytetowy. Naszą rolą jest takie zaprojektowanie systemu aby w sposób maksymalny chronił przed nadużyciami.
 • Optymalizacja zarządzania. Jej zasadniczym celem jest usprawnienie procesów funkcjonujących w organizacji. Zazwyczaj przekłada się to na oszczędności organizacyjne, zwiększenie efektywności działania. Nasze przeglądy mogą także dotyczyć zwiększenia przejrzystości i transparentności instytucji.

Doradztwo to dla nas szczególny rodzaj pracy z klientem. Często niedający się całkowicie zamknąć sztywnych ramach projektu, oparty o wzajemne zaufanie. Dlatego jesteśmy elastyczni. Doceniamy fakt, że problemy każdej organizacji są specyficzne. Dostrzegamy realia wynikające z powstałej przez lata kultury organizacyjnej, z ograniczeń prawnych lub finansowych. Proponujemy praktyczne rozwiązania.

Doświadczenie

Prowadziliśmy projekty doradcze o różnej tematyce dla wielu organizacji. W ich trakcie koncentrowaliśmy się na praktycznych aspektach pracy naszych klientów. Proponowane przez nas rozwiązania są realne i możliwe do wprowadzenia. Nasze zróżnicowane doświadczenia pozwalają na identyfikację dobrych praktyk z różnych instytucji i zaproponowanie sprawdzonych rozwiązań. O jakości naszych usług najlepiej świadczą podmioty które nam zaufały. Współpracowaliśmy już z szeregiem instytucji prowadząc projekty o różnej tematyce: 

 • Parlament Europejski, 
 • European Institute for Public Administration (EIPA)
 • Bank Światowy
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Najwyższa Izba Kontroli,
 • Ministerstwo Rlnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrealizowane projekty

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin