Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Doradztwo

Opis

Coraz więcej spółek poważnie rozważa zajęcie się wprowadzeniem bardziej sformalizowanych reguł dotyczycących zarządzania ryzykiem i kontroli. Tendencja ta wynika zarówno z rosnącego przekonania co do korzyści biznesowych z tym związanych, często wspomaganego przez presję/oczekiwania ze strony kontrahentów czy też innych interesariuszy (banki, udziałowcy/akcjonariusze), jak i szeroko rozumianego środowiska regulacyjnego (Dobre Praktyki Giełdowe, KSH, regulacje ESG czy dot. sygnalistów).

Specjalizujemy się w wspieraniu organizacji w rozwoju systemów kontroli i zarządzania ryzykiemNasze usługi mogą dotyczyć zarówno specyficznej części danego obszaru jak i polegać na kompleksowej analizie. Zazwyczaj to klient definiuje zakres usługi. Możemy także pomóc w sprecyzowaniu potrzeb wspólnie określając zakres naszej pracy. Poniżej podajemy tylko standardowe obszary naszego doradztwa. Jeśli Państwa potrzeby i wymagania dotyczą zakresu, który nie został wymieniony, prosimy o bezpośredni kontakt.  

 • Oceny systemów kontroli i zarządzania ryzykiemZajmujemy się oceną istniejącego systemu zarządzania i kontroli lub jego części (z perspektywy standardów międzynarodowych np. COSO II). Dzięki temy Rady Nadzorcze oraz Zarządy otrzymują wartościową informację na temat stanu przedsiebiorstwa oraz rzeczywistych luk w systemach.
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem, obejmujące diagnozę istniejącego stany, identyfikację oczekiwań oraz opracowanie zasad dla nowo tworzonego systemu, a także samą identyfikację i ocenę ryzyk oraz zaprojketowanie korespondujacych im mechanizmów kontroli.

Doradztwo to dla nas szczególny rodzaj pracy z klientem. Często niedający się całkowicie zamknąć sztywnych ramach projektu, oparty o wzajemne zaufanie. Dlatego jesteśmy elastyczni. Doceniamy fakt, że problemy każdej organizacji są specyficzne. Dostrzegamy realia wynikające z powstałej przez lata kultury organizacyjnej, z ograniczeń prawnych lub finansowych. Proponujemy praktyczne rozwiązania.

Doświadczenie

Prowadziliśmy projekty doradcze o różnej tematyce dla wielu organizacji. W ich trakcie koncentrowaliśmy się na praktycznych aspektach pracy naszych klientów. Proponowane przez nas rozwiązania są realne i możliwe do wprowadzenia. Nasze zróżnicowane doświadczenia pozwalają na identyfikację dobrych praktyk z różnych instytucji i zaproponowanie sprawdzonych rozwiązań. O jakości naszych usług najlepiej świadczą podmioty które nam zaufały. Współpracowaliśmy już z szeregiem instytucji prowadząc projekty o różnej tematyce: 

 • AB S.A.
 • Gobarto S.A.
 • Ferrum S.A.
 • Selena S.A.
 • Parlament Europejski, 
 • European Institute for Public Administration (EIPA)
 • Bank Światowy
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Najwyższa Izba Kontroli,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrealizowane projekty

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin